Tłumaczenia do publikacji

Teksty, szczególnie te przeznaczone do publikacji, muszą być nie tylko perfekcyjnie przetłumaczone, ale doskonałe pod względem stylistycznym i wolne od błędów gramatycznych. Spełnienie tego najwyższego standardu jakości gwarantuje wyłącznie tłumaczenie połączone z redakcją i korektą tekstu.

Korekta językowa polega na sprawdzeniu tekstu pod względem poprawności gramatycznej i ortograficznej, zgodnie z normami obowiązującymi w danym języku. Korektor dba o poprawną fleksję, składnię i interpunkcję oraz eliminuje błędy zapisu (od rażących błędów ortograficznych po tzw. literówki czy podwójne spacje).

Redakcja tekstu jest głębszą ingerencją w tekst. Redaktor zobowiązany jest do naniesienia poprawek stylistycznych, dbając o to, by tekst był spójny i jednolity, a tym samym by w pełni realizował intencje autora. Podczas redakcji tekstu proponowane są inne – lepsze dla konkretnego tekstu – warianty leksykalne, składniowe czy kompozycyjne.

W przypadku korekty i redakcji tekstu tłumaczonego z języka obcego na polski poprawki redaktorskie są nanoszone przez osoby z wykształceniem językoznawczym – polonistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy korektorskiej. Teksty obcojęzyczne są weryfikowane przez native speakerów potrafiących wykorzystywać rozmaite odcienie stylistyczne swojego ojczystego języka. Dzięki ich pracy tekst staje się dla odbiorcy zrozumiały i bezbłędny – naturalny i piękny.

Przygotowanie tekstu do druku wymaga także składu i łamania w programie InDesign. Proces ten pozwala perfekcyjnie „ułożyć" tekst na stronie, „wlać go" w przygotowane dla niego miejsce. Dobry specjalista DTP respektuje wymogi typografii oraz dba o zachowanie standardów edytorskich. Po złożeniu tekstu korektor powinien powtórnie zweryfikować tekst, sprawdzając m.in. właściwe dzielenie wyrazów, ułożenie tekstu, paginację czy układ nagłówków.

Kontakt

ul. W. Sikorskiego 2

(budynek Lukullusu)

39-400 Tarnobrzeg

+48 15 823 83 33

+48 15 823 79 63

word@tlumaczenia-word.pl

+48 696 281 009

xxxx
(C) 1995-2019 Biuro Tłumaczeń WORD | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies